PRIVACY POLICY

1.  General rules

1.1.  This privacy policy regulates the main principles and procedure of personal data collection, handling and storage between the e-shop www.aromaterra.eu and the client of www.aromaterra.eu (further – You).
1.2.  Collection, handling and storage of Your personal data is established by this privacy policy, Republic of Lithuania Law on Legal Protection of Personal Data and other legal documents.
1.3.  By indicating their personal data on the website, users agree that AromaTerra.eu rules and handles it pursuant to the aims, measures and pro procedure defined under the Privacy policy and legal documents.
1.4.  Users are considered to have complied with this Privacy Policy when they register on this Website.
1.5.  Privacy Policy is available to refamiliarise at any time on this Website.
1.6.  This Privacy Policy is automatically applied to Unregistered Users of the Website as long as the General Terms and Conditions of the Website allow it.
1.7.  We oblige ourselves to sell the goods on this website to physical entities older than 18 years of age. If you are younger than 18 years of age, You can only purchase on this Website with an agreement of your parents or legal guardians.

 

2.  Collection, Processing and Storing of Personal Data

2.1.  AromaTerra.eu follows the following main principles of data processing:

 • Personal data is collected with cohesion of the defined and legal objectives.
 • Personal data is processed precisely and honestly.
 • Personal data is constantly updated.
 • Personal data may be stored for a period not exceeding the required period of the objectives of data processing.
 • Personal data may be processed only by the employees entitled to exercise such right. All the information of the personal data processed is confidential.

2.2  AromaTerra.eu  gerbia kiekvieno kliento teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e-parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

 • apdoroti Jūsų prekių užsakymus;
 • išrašyti finansinius dokumentus;
 • spręsti iššūkius, susijusius su prekių užsakymu, jų pristatymu;
 • vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
 • Jūsų tapatybei nustatyti;
 • paslaugoms teikti;
 • atsakyti į Jūsų klausimus ar komentarus;
 • Jūsų užsakytiems gaminiams arba prekėms siųsti;
 • rekomendacijoms;
 • rinkos tyrimams atlikti;
 • mūsų reklamos efektyvumo analizei;
 • elgesio internete tyrimams.

3.   Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

3.1.    Pardavėjas turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik punkto 2.2 tikslams pasiekti.
3.2.    Tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

4.   Registracijos pateikimo taisyklės
4.1.   Jūs registracijos formoje turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Jūsų galimybes naudotis www.aromaterra.eu el. parduotuve.

 

5.   Jūsų Asmens duomenų apsauga
5.1.    Mes naudojame atitinkamas administracines, technines ir fizines apsaugos priemones, kad apsaugotume jūsų pateiktus asmens duomenis nuo atsitiktinio, neteisėto ar neleistino jų sunaikinimo, dingimo, taisymo, gavimo, atskleidimo arba naudojimo, taip pat nuo kitų neteisėtų naudojimo būdų. Interneto tinklalapyje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių interneto tinklalapius. Mes nekontroliuojame šių trečiųjų šalių interneto tinklalapių ar jų turinio. Jums atsijungus nuo mūsų svetainės, Mes negalime prisiimti atsakomybės už jūsų pateiktos informacijos saugumą ir privataus gyvenimo apsaugą. Turite būti atsargūs ir įdėmiai susipažinti su lankomo tinklalapio konfidencialumo politika.

 

6.   Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas
6.1.  Jūs turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją pranešdamas apie tai adresu info@aromaterra.eu  arba telefonu +370 620 46200.

 

7.   Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos
7.1.   El. parduotuvė www.aromaterra.eu  turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdama el. parduotuvėje. Tolimesnis naudojimasis el. parduotuvės paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.
Jeigu turite klausimų ar pasiūlymų, rašykite mums info@aromaterra.eu.